Diet Food x Oki Europe
- Film korporacyjny
Wyzwanie projektu?
Oki Europe jest jednym z czołowych producentów urządzeń poligraficznych. W szczególności rozwiązań dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy potrzebują wysokiej jakości druku przy zachowaniu małych nakładów np. ulotek, etykiet czy innych materiałów. W związku z wdrożeniem nowej drukarki Oki Europe w firmie Diet Food chciał przedstawić jej możliwości oraz pokazać wykorzystanie urządzenia w praktyce. Naszym celem było przedstawienie całego procesu produkcji wraz z omówieniem procesu wdrożenia nowego rozwiązania w firmie Diet Food.
Rozwiązanie?
Po przeprowadzeniu badania potrzeb naszego klienta przedstawiliśmy wstępny koncept na realizację filmu korporacyjnego. Naszym głównym założeniem było skupienie się na efektach i historii firmy, w której zostało przeprowadzone wdrożenie. Tak, aby produkt marki Oki Europe był cały czas osadzony w historii, jednak bez lokowania produktu na "siłę".

Zdjęcia do filmu odbyły się w siedzibie Diet Food, gdzie razem z klientem w ciągu jednego dnia zostały zrealizowane 3 wywiady oraz przedstawienie całego procesu produkcyjnego od rozładowania produktów, aż po ich załadunek.
Rezultaty projektu?
Finalny efekt to przygotowanie filmu korporacyjnego od samego pomysłu, aż po dystrybucję materiału na kanałach klienta. Cały proces produkcji realizacji filmu przebiegł sprawnie w ciągu około 1,5 miesiąca wraz z fazą poprawek oraz akceptacją materiału przez klienta.

Dodatkowo materiał został przetłumaczony na dodatkowe języki za pomocą dodania napisów. Umożliwiło to publikację również w dodatkowych kanałach marki.
Wnioski i podsumowanie?
Produkcja materiału w kooperacji z marką oraz jej klientem nie musi być mozolnym i skomplikowanym procesem. Wybór odpowiednich rozwiązań oraz skrócenie okresu preprodukcji to klucz do efektywnego tworzenia materiałów. Zrozumienie specyfiki branży klienta oraz wsparcie w edukacji klientów jest niezbędne, aby wyprodukowane materiały realizowały cele biznesowe.

Chcesz zrealizować taki film korporacyjny?
Napisz do nas, a pomożemy Ci go stworzyć.